ایجاد Splash Screen در Android

با بلونا همراه باشید در ایجاد Splash Screen در Android بلونا: به صفحه ای که هنگام اجرای اپلیکیشن برای چند ثانیه نمایش داده می شود که معمولا شامل لوگو است و پس از آن به صفحه ی اصلی اپلیکیشن منتقل می شود Splash Screen گویند. درواقع این صفحه یکActivity  است که باید مشخص کنید پس از[…]

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید