EDM-algorithm

الگوریتم EMD گوگل

الگوریتم EMD (Exact Match Domain) بلونا : امروز قصد داریم الگوریتم EMD گوگل که یکی از الگوریتم های تاثیر گذار در فاکتورهای گوگل هستش را باهم بررسی کنیم. این الگوریتم یا فیلتر در سپتامبر ۲۰۱۲ معرفی شد. ابن الگوریتم در بالا آمدن سایت هایی که محتوای ضعیف دارند اما نام دامنه آن ها منطبق با[…]

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید