00 : 00

0

0

امتیاز شما:

رکورد شما:

شروع مجدد

شروع بازی

BetrisonA

!بازی تتریس کلمات

.سطح خود را انتخاب کنید

آموزش بازی تتریس کلمات

در این بازی شما باید حروف یک کلمه را بصورت افقی از راست به چپ کنار هم قرار دهید.

به دنبال کلمات مربوط به طبیعت (شامل میوه‌ها، فصل‌ها، بلایای طبیعی و اجزاء طبیعت) باشید.

علائم موجود در بازی

: نشان دهنده زمان گذشته از بازی است.

: نشان دهنده تعداد امتیازهای کسب شده است.

: نشان دهنده تعداد کلمات ساخته شده است.

ساده متوسط سخت حرفه‌ای